Textures / Dokular

Bu projemde farklı dokuların bir bütün oluşturması, her elemanın tek başına olduğundan daha güçlü, zengin ve yepyeni bir dokuma oluşturmasından yola çıktım.

Her toplum dinamik bir değişim içinde ve farklı kültürel öğelere, yapılara sahip birer mikro evrendir. Türkiye dokusunun ve bu kültürün insanlarının ne kadar rengârenk ne kadar bambaşka ne kadar güzel ve biricik bir bütün oluşturduğunun farkındayım. Farklı inanışlara, ritüellere, arka planlara sahip bireyler bir araya gelip, tüm bu başkalıkları ile doğal ve zengin bir doku oluştuyorlar.

Eserlerimde kullandığım malzemelerin hem çeşitliliğini hem de benzerliği önemsiyorum. Farklı dokuların bir araya gelip kendine özgü, nadir bir bütün oluşturması kültürlerin biricikleşmesini sembolize ediyor. Pek çok eserimde dikiş kullanıyorum. Eserlerimin kavramsal yanının dikiş ile desteklediğine inanıyorum. Dikme eylemi iyileştirici ve birleştiricidir. Ağaç, ağaca yakın ve benzeyen doğa formlarını ve malzemeleri sıkça kullanmamın nedeni ise şöyle: Ağaç benim için yaşamı (örn. Hayat ağacı) inanışı (örn. Dilek Ağacı) hem de kişisel geçmişi (örn. Soyağacı), simgeliyor.

Bu macerada doğal malzemelerin ve karışık tekniklerin kullanımı ile esere de kendini tamamlama olanağı verirken onunla karşılıklı bir etkileşime giriyorum. Tekdüze olmayan, çeşitliliklerden oluşmuş ama yine de farklı bir bütün olarak algılanan dokuma böyle oluşuyor

In this project, I set out from the fact that different textures form a whole and each element creates a stronger, richer, and brand new weaving than it is alone.

Every society is a microcosm in a dynamic change and has different cultural elements and structures. I am aware of how colorful how completely different, how beautiful and unique the texture of Turkey and the people of this culture form a whole. Individuals with different beliefs, rituals, and backgrounds come together and form a natural and rich texture with all these differences.

I care about both the diversity and similarity of the materials I use in my works. The coming together of different textures to form a unique and rare whole symbolizes the uniqueness of cultures. I believe that the conceptual side of my work is supported by sewing. The act of sewing is healing and unifying. The reason why I frequently use trees, natural forms, and materials close to and similar to trees is as follows: For me, the tree symbolizes life (e.g. tree of life), belief (e.g. wish tree), and personal history (e.g. family tree).

In this adventure, with the use of natural materials and mixed techniques, I give the work the opportunity to complete itself and interact with it in a mutual way. This is how weaving is formed, which is not monotonous, made up of diversity, but still perceived as a different whole.

Texture-8 / Dokuma-8

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 140 x 140 cm

Texture-14 / Dokuma-14

Year / Yıl: 2015

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 125 x 125 cm

Texture-3 / Dokuma-3

Year / Yıl: 2013

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 120 x 120 cm

Texture-7 / Dokuma-7

Year / Yıl: 2013

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 80 x 180 cm

Texture-6 / Dokuma-6

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 100 x 125 cm

Texture-24 / Dokuma-24

Year / Yıl: 2015

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 140 x 140 cm

Texture-9 / Dokuma-9

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 140 x 140 cm

Texture-22 / Dokuma-22

Year / Yıl: 2015

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 140 x 140 cm

Texture-1 / Dokuma-1

Year / Yıl: 2013

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 80 x 180 cm

Texture-12 / Dokuma-12

Year / Yıl: 2013

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 80 x 180 cm

Texture-19 / Dokuma-19

Year / Yıl: 2011

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 120 x 100 cm

Texture-29 / Dokuma-29

Year / Yıl: 2017

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 140 x 140 cm