DİLEK AĞACI / WISH TREE

Eski insanların evren tasarımında üç temel düzey önemliydi. Yeraltı,  yeryüzü ve gökyüzü. Bu üç düzeyi birbirine bağlayan kozmik direk Hayat Ağacı’dır. Ağaç, özellikle de Hayat Ağacı sembolizmi aşağı yukarı bütün toplumlarda kendini gösterir. Pek çok kadim medeniyet tarafından kabul edilen Hayat Ağacı bugünün en yaygın semavi dinleri olan İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik’in kutsal kitaplarında da yer alır.

İnsanoğlu başa çıkamadığı doğa olaylarını ve sorunlarını büyülü güçleri olduğuna inandığı nesneler aracılığı ile çözmeye çalışmış; böylece doğaya hakim olacağını düşünmüştür. Bilim ve sanatın yolu da büyü ile burada kesişir.

Anadolu’nun pek çok yöresinde bazı ağaçlara çaput bağlama geleneğinin kökenleri Kuzey ve Orta Asya’daki eski Şamanist inanışlara dayanır.

Öte yandan dilek ağacı genelde görünebilir bir tepede tek başına duran bir ağaçtır. Kısa boylu bir ağaçtır ki gelenler dileklerini rahatça bağlayabilsin. Bütün coğrafyaya yayılmış ve görsellikleri arasında neredeyse hiç fark bulunmayan dilek ağaçları beni ilk gençliğimden beri derinden etkilemiştir. Dinden bağımsız olarak, tamamıyla içten gelen, arzuların doğa yoluyla inanılan güce ulaştırılması fikri bana hep ilgi çekici gelmiştir. Dilek ağaçlarının renkliliği, görsel şenliği, umut ve iyilik yüklü oluşları, büyüsü, ortaklaşa bir inançla oluşturulmuş olması ve daha pek çok özelliği beni etkiledi. Bu ağaçlar artık birer ağaç değil, her biri kolektif bir biçimde oluşturulmuş birer kültür simgesidir.

Doğayla iletişimi büyü ve tılsım yolu ile kurmak; büyünün, bilim ve sanatın başlangıcı olması en önemli motivasyonlarımdan birisi oldu.

Beni üzerinde doğup büyüdüğüm bu kültür belirledi. Türkiye’de doğmuş büyümüş bir insan olarak en iyi şekilde yansıtabileceğim yine bu toprağın kültürüdür.

 

1001 Wishes-3 / 1001 Dilek-3

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 50 x 50 cm

1001 Wishes-8 / 1001 Dilek-8

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimensios / Boyut: 70 x 50 cm

1001 Wishes-9 / 1001 Dilek-9

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 70 x 60 cm

1001 wishes-17 / Binbir Dilek-17

Year / Yıl: 2015

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimensios / Boyut: 65 x 50 cm

1001 Wishes-18 / 1001 Dilek-18

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 65 x 50 cm

Wish tree-3 / Dilek ağacı-3

Year / Yıl: 2010

Acrylic on canvas / Tuval Üzeri Akrilik

Dimension / Boyut: 180 x 160 cm

1001 Wishes-25 / 1001 Dilek-25

Year / Yıl: 2017

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 140 x 140 cm

1001 Wishes-19 / 1001 Dilek-19

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 70 x 50 cm

Dilek Ağacı-21 / Dilek Ağacı-21

Year / Yıl: 2011

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 120 x 100 cm

Three basic levels were important to the ancient peoples’ universe design. Underground, earth, and sky. The cosmic pillar connecting these three levels is the Tree of Life. The tree, especially the Tree of Life symbolism, manifests itself in almost all societies. The Tree of Life, accepted by many ancient civilizations, is also included in the holy books of Islam, Christianity, and Judaism, which are the most widespread heavenly religions today.

Mankind tried to solve the natural events and problems that they could not cope with by means of objects that they believed to have magical powers; so he/she thought that he/she would dominate nature. The path of science and art intersects with magic here.

The origins of the tradition of tying rags to some trees in many parts of Anatolia go back to ancient Shamanist beliefs in North and Central Asia.

On the other hand, a wish tree is usually a tree standing alone on a visible hill. It is a short tree so that visitors can easily make their wishes. Wishing trees, which are spread all over the geography and have almost no difference in their visuality, have deeply affected me since my first youth. Regardless of religion, I have always been intrigued by the idea of ​​a purely sincere desire to convey one’s desires through nature to the believed power. The colorfulness of the wish trees, their visual festivity, their full of hope and goodness, their magic, the fact that they were created with a common belief, and many other features impressed me. These trees are no longer trees, but cultural symbols, each of which was created collectively. Each is a collectively created work of art

To establish communication with nature through magic and talisman; The fact that magic was the beginning of science and art was one of my most important motivations.

This culture, in which I was born and raised, determined me. It is the culture of this land that I can best reflect on as a person born and raised in Turkey.

1001 Wishes-2 / 1001 Dilek-2

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 50 x 50 cm

Lungs of the World / Dünyanın Akciğerleri

Year / Yıl: 2020

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 70 x 50 cm

1001 Wishes-5 / 1001 Dilek-5

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 50 x 35 cm

1001 Wishes-21 / 1001 Dilek-21

Year / Yıl: 2016

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimensios / Boyut: 60 x 50 cm

1001 Wishes-28 / 1001 Dilek-28

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 100 x 70 cm

Wish tree-4 / Dilek ağacı-4

Year / Yıl: 2010

Acrylic on canvas / Tuval Üzeri Akrilik

Dimension / Boyut: 120 x 100 cm

1001 Wishes-24 / Bin bir dilek-24

Year / Yıl: 2017

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 50 x 35 cm

1001 Wishes-4 / 1001 Dilek-4

Year / Yıl: 2016

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 100 x 70 cm

1001 Wishes-23 / 1001 Dilek-23

Year / Yıl: 2016

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 130 x 100 cm

1001 Wishes-20 / 1001 Dilek-20

Year / Yıl: 2014

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 50 x 35 cm