EVRENE MESAJ / A MESSAGE TO THE UNIVERSE

İnsanoğlu başa çıkamadığı doğa olaylarını ve sorunlarını büyülü güçleri olduğuna inandığı nesneler aracılığı ile çözmeye çalışmış; böylece doğaya hakim olacağını düşünmüştür.
Bilim ve sanatın yolu da büyü ile burada kesişir.

Mankind tried to solve the natural events and problems that they could not cope with by means of objects that they believed to have magical powers; so he/she thought that he/she would dominate nature.
The path of science and art intersects with magic here.

A Message to the Universe-1 / Evrene mesaj-1

Year / Yıl: 2017

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 100 x 80 cm

A Message to the Universe-3 / Evrene mesaj-3

Year / Yıl: 2017

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 70 x 70 cm

Evel Eye Charm / Nazarlık

Year / Yıl: 2017

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 70 x 70 cm

A Message to the Universe-2 / Evrene mesaj-2

Year / Yıl: 2017

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 65 x 70 cm

Hand of Fatima (Hamsa) / Fatima Eli

Year / Yıl: 2017

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 70 x 70 cm

Fertility / Bereket

Year / Yıl: 2017

Mixed media on canvas / Tuval Üzeri Karışık Teknik

Dimension / Boyut: 70 x 70 cm